Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži1. Kontrola www stránok a vybavovanie e-mailov

Súčasťou každodennej práce obchodného zástupcu je kontrola a aj prípadná aktualizácia web stránok našej firmy, keďže je dôležitým komunikačným kanálom s našimi súčasnými ako aj potenciálnymi zákazníkmi. Medzi prvé veci, ktoré cez deň vybavujem, patrí emailová korešpondencia s klientmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi. 
 

 

 

Easy Diet