Deň v role fotoreportáže zo života

Supervízor call centra

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži1. Chod prevádzky

Ako supervízor Call Centra Internet Hotline spoločnosti Slovak Telekom sa starám o zabezpečenie plynulého chodu prevádzky nášho centra v Žiline v rámci pridelenej skupiny agentov. Naše nonstop stredisko, ktoré je zamerané na zákaznícku technickú podporu dátových a IPTV služieb zabezpečuje technickú podporu našim zákazníkom z celého Slovenska a mojou úlohou je zaistiť a udržiavať ich spokojnosť a zabezpečovať plynulé riešenia technických otázok.


T-Com