Deň v role fotoreportáže zo života

Projektový manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži1. Poskytovanie odborných konzultácií

Každodennou súčasťou práce projektového manažéra, predovšetkým v období výziev, je poskytovanie odborných konzultácií týkajúcich sa možností čerpania finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a iniciatív EÚ, ako aj ďalších zdrojov v oblastiach, ktorým sa venujeme v rámci Regionálnej rozvojovej agentúry Senec - Pezinok (obnova kultúrneho dedičstva, cezhraničná spolupráca, rozvoj ľudských zdrojov atď.).  

 

 

Easy Diet