Naše platy aktuálny prehľad platov

Prehľad platov


Spravodlivé a férové odmeňovanie je snahou každej rozumnej firmy, ktorá si uvedomuje kľúčový význam ľudského kapitálu. V opačnom prípade sa vystavuje riziku odchodu cenných zamestnancov, čo je vždy spojené s priamymi alebo nepriamymi stratami.

V spolupráci so serverom NašePlaty a vďaka tomu, že i vy sa zapojíte do prieskumu platov, máte možnosť sa informovať o aktuálnych platoch mladých ľudí, absolventov stredných a vysokých škôl.

Uvádzame štatisticky spracované platy respondentov vo vekovom rozpätí od 18 po 26 rokov.

Vyberte si pracovnú oblasť v stĺpci napravo a kliknite sa dovnútra.