O nás naše PRVÉ platy

O nás

 

 

Nadácia Intenda je jednou z najväčších slovenských nadácií. Vznikla v roku 2001 a odvtedy svoju pozornosť sústreďujeme najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom.
 

Spoločným zámerom programov Nadácie Intenda je ambícia prispieť k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležitou je snaha o to, aby mali mladí ľudia prístup k svojim základným potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Programy boli vytvárané so zámerom - pokryť celé spektrum potrieb mladých ľudí, s ambíciou byť v každom regióne, naprieč spektrom a v každej sociálnej entite. 

 

V programe Oživujeme verejný priestor Nadácia Intenda podporuje ochotu mladých ľudí zapojiť sa, prispieť, či individuálne sa prejaviť v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy alebo športu. V programe Rozvíjame občiansku identitu podporuje Nadácia Intenda mladých lídrov a aktivistov a projekty, zvyšujúce citlivosť voči rozmanitosti občianskej spoločnosti. Programom Ďalej znižujeme prahy nadväzuje Nadácia Intenda na líniu úspešného programu Znižujeme prahy a  vytvára priestor pre mladých ľudí tam, kde komunita zlyháva. Prostredníctvom programu Podporujeme individuality chce Nadácia Intenda finančne podporiť najlepších doktorandov.

 

Doteraz sme spolu podporili 213 projektov a investovali do realizácie nášho poslania celkovo 28 160 670 Sk (934.763 EUR). ktoré sa premenili na zmysluplné projekty pre deti a mladých ľudí v malých aj väčších mestách a obciach na celom Slovensku, ktorým naše programy pomohli alebo im dali šancu realizovať ich sny.

 

V roku 2004 sme získali ocenenie ECPA (European Crime Prevention Award) - Cenu európskej verejnosti za najlepší preventívny program proti kriminalite pre vlastný grantový program „Znižujeme prahy“.

 

Sme členskou organizáciou Fóra donorov a Global Youth Action Network.

 

V roku 2007 bol pri Nadácii Intenda založený Nadačný fond Slovak Telekom a prostredníctvom neho podporujeme zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodnených ľudí a snažíme sa im zlepšiť prístup k dôležitým informáciám prostredníctvom využitia informačno–komunikačných technológií. Od roku 2009 je podpora z NFST rozšírená o nové oblasti - podpora súčasného umenia, podpora inovácií vo vzdelávaní a dlhodobo otvorená schéma (AD Hoc).

 

Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť. Preto investujeme do komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.

 

Viac informácií získate na www.intenda.sk 

 

KONTAKT:

Nadácia IntendaNadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel: + 421 2 57 297 112
Fax: + 421 2 57 297 117
intenda@intenda.sk
www.intenda.sk

 

 


 

Spoločnosť JOBAGENT.SK, s.r.o. vznikla osamostatnením sa od zakladajúcej spoločnosti Dupres Consulting v roku 2005.  Tomuto kroku predchádzal vznik portálu www.jobagent.sk  v roku 2003 a jeho postupný rozvoj.
 

V roku 2006 spustila spoločnosť nový projekt, www.informatici.sk, internetový pracovný portál špecializovaný na oblasť informačných a komunikačných technológií.

 
O rok neskôr v roku 2007 vytvorila priekopnícky projekt www.naseplaty.sk, na Slovensku úplne nový jedinečný projekt zameraný na monitorovanie a štatistické spracovanie platov s využitím internetu.

 

KONTAKT:

  

Jobagent s.r.o. JOBAGENT.SK, s.r.o.
Bojnická 10, 823 65 Bratislava

www.jobagent.sk

www.informatici.sk

www.naseplaty.sk