O projekte naše PRVÉ platy

O projekte www.naseprveplaty.sk

Projekt www.naseprveplaty.sk vznikol vďaka spolupráci spoločnosti JobAgent a Nadácie Intenda. Internetový portál je určený najmä pre mladých ľudí, prichádzajúcich na trh práce ako aj pre zamestnávateľov, ktorí im ponúkajú prácu.


Naším cieľom je podporiť informovanosť mladých ľudí a posilniť ich schopnosť vyrovnať sa s výzvami trhu a zlepšiť ich postavenie na ňom.


Našou ambíciou je sústreďovať na jednom mieste komplexný balík informácií o trhu práce takým spôsobom, aby zodpovedal práve požiadavkám mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie, potrebujú získať reálne informácie o výške mzdy, ktorú za svoju prácu môžu očakávať, porovnať si jej výšku z pohľadu regionálnych odlišností, dostať fundované odpovede na svoje otázky, dozvedieť sa viac o charakteristikách jednotlivých profesií či pracovných pozícií atď. 

 

Portál poskytuje priestor pre:
 

  • informácie o odmeňovaní mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce /Prieskum, Platy/
  • výmenu prvých skúseností ľudí s pracovným trhom - problémoch a výzvach, ktorým musia čeliť /Diskusné fórum/
  • získanie cenných rád od odborníkov na vybranú oblasť /Starí psi/
  • aktuálne informácie o voľných pracovných pozíciách /Práca/ a pre ďalšie zaujímavosti.
     

Sekcia Deň v roli približuje formou fotoreportáže a rozhovorov konkrétne pozície, o ktorých môžu mladí uvažovať. Chceme poskytnúť mladým ľuďom, ktorí sa práve rozhodujú pre svoje prvé zamestnanie unikátnu možnosť konfrontácie ich predstáv s realitou, aby zistili, ktoré povolanie zodpovedá ich predstavám; aby zistili, čo človek na danej pozícii musí vedieť a akú náplň práce môžu očakávať.

Autorkou fotografií použitých v časti Deň v roli je mladá fotografka Ester Erdélyiová. (ester_e@zoznam.sk)

 

Spoluautori projektu:

Jobagent s.r.o. JOBAGENT.SK, s.r.o.
Bojnická 10, 823 65 Bratislava
www.jobagent.sk

 

Nadácia IntendaNadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel: + 421 2 57 297 112
Fax: + 421 2 57 297 117
intenda@intenda.sk
www.intenda.sk